Tomografia komputerowa a rezonans magnetyczny

Tomografia komputerowa a rezonans magnetyczny

To co z pewnością łączy rezonans magnetyczny (MRI) i tomografię komputerową (TK, CT) to fakt, że oba te badania są nieinwazyjnymi metodami pozwalającymi uzyskać obraz wnętrza badanego obiektu, stąd znajdują szerokie zastosowanie w medycynie. Pacjenci bardzo często zastanawiają się, którą metodę wybrać, jako że są do siebie zbliżone. Zapoznanie się z głównymi różnicami i podobieństwami zachodzącymi między tymi metodami, pozwoli rozwiązać ten dylemat.

Podstawowe różnice pomiędzy tomografią komputerową a rezonansem magnetycznym

  • rodzaje promieniowania - kluczowa różnica między tymi dwiema metodami związana jest z zastosowaniem różnego rodzaju promieniowania. W rezonansie magnetycznym wykorzystuje się silne pole magnetyczne i fale radiowe, podczas gdy w przypadku tomografii komputerowej używa się promieniowania rentgenowskiego.

  • częstotliwość wykonywania - rodzaj promieniowania zastosowany w tych metodach wpływa bezpośrednio na możliwość powtarzania danego badania. Z racji tego, że w tomografii komputerowej zastosowanie mają promienie X, czyli promienie rentgenowskie, każde kolejne badanie z użyciem tej metody musi być odroczone w czasie (nie można go wykonywać w zbyt krótkim odstępie czasowym). Z kolei rezonans magnetyczny jest całkowicie bezpieczny dla zdrowia człowieka, stąd nie ma żadnych przeciwwskazań do częstotliwości jego powtarzania.

  • przeciwwskazania do badania - wśród głównych przeciwwskazań do zastosowania tomografii komputerowej zalicza się wiek pacjenta (nie wykonuje się go u dzieci poniżej 10 roku życia) i ciążę. W przypadku rezonansu magnetycznego nie ma żadnych ograniczeń wiekowych. Badanie to nie może jednak zostać wykonane u pacjentów z rozrusznikiem serca, pompą insulinową, wszczepionym aparatem słuchowym. Przeciwwskazaniem są także wszelkiego rodzaju metalowe implanty znajdujące się w ciele pacjenta. 

Podobieństwa pomiędzy tomografią komputerową a rezonansem magnetycznym

  • przebieg badania - zarówno w przypadku tomografii komputerowej jak i rezonansu magnetycznego, pacjent musi pozostać w bezruchu w takcie badania. Pacjenta umieszcza się w specjalnej "tubie" - w przypadku rezonansu magnetycznego tuba ta jest także elektromagnesem, a w badaniu z wykorzystaniem tomografii komputerowej w owej tubie znajduje się lampa, przesuwająca się wzdłuż ciała pacjenta, która wytwarza promieniowanie X.

  • możliwość zastosowania kontrastu - obie metody dopuszczają możliwość wykorzystania kontrastu, czyli środka cieniującego, który nie tylko pozwala rozróżnić poszczególne struktury, ale przede wszystkim znacznie poprawia obraz.

  • brak skutków ubocznych - o ile tomografia komputerowa jest wykorzystywana w diagnostyce pacjenta zgodnie ze wskazaniami (czyli brak możliwości częstego powtarzania badania), obie te metody są całkowicie bezpieczne. Jedyne powikłania, jakie mogą wystąpić związane są z ewentualną reakcją organizmu na podany kontrast (który zwykle jest płynem na bazie jodu). Wśród skutków ubocznych wynikających z zastosowania kontrastu wymienia się wysypkę, swędzenie czy pokrzywkę, które stosunkowo szybko mijają.

Kiedy musimy podjąć decyzję, na które badanie się decydujemy (zwłaszcza jeżeli robimy to prywatnie), warto zwrócić się o pomoc do lekarza, który mając na uwadze stan naszego zdrowia oraz cel badania pomoże dobrać odpowiednią metodę.

Inne z tej kategorii: